FLASH là một ứng dụng đồ hoạ đặc biệt được sử dụng trên các Website. Nó sử dụng hình ảnh đồ hoạ vector nên có thể co giãn bất kì mà không làm giảm chất lượng ảnh. Khi bạn làm việc trong Flash, bạn có thể tạo ra một đoạn phim bằng cách vẽ một ảnh hay nhập vào một ảnh vẽ, sắp xếp nó trong một Stage, và làm chuyển động ảnh với thanh thước thời gian Timeline. Bạn tạo ra vùng chuyển cảnh trong đoạn phim bằng cách dùng các Action (hành vi) để tạo ra đoạn phim trả lời lại các sự kiện theo nhiều cách đặc biệt. Khi đoạn phim được tạo xong, bạn có thể xuất nó thành đoạn phim Flash Player và xem chúng trong Flash Player, hoặc trình chiếu đoạn phim trong chương trình Flash Player độc lập với Flash. 


CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Tổng quan về giao diện làm việc và thanh công cụ 

Tạo đồ hoạ. Text đơn giản và phức tạp 

Hoạt hình với Classic Tweening/ Shape Tweening/ Motion Tweening 

Tạo các hiệu ứng đặc biệt

Đưa âm thanh vào các hoạt hình

Vẽ hình học bằng công cụ trong Flash

Liên kết một Movie với Website

Bài tập thực hành ứng dụng

 

 

 

 

 

 

dạy học FLASH ở huế,  nơi dạy FLASH ở huế, học FLASH ở huế, lớp dạy học FLASH thiết kế web ở huế, dia diem day FLASH tại hue, dia diem day FLASH o hue, dao tao FLASH chat luong o hue, hoc FLASH o hue, chỗ dạy FLASH ở huế, trung tâm dạy học đồ họa 2D, 3D tại Huế

dạy học FLASH tại HCM, nơi dạy FLASH ở hcm, học FLASH tại hcm, lớp dạy học FLASH thiết kế Web tại HCM, dia diem day FLASH o HCM, dia diem day FLASH tại HCM, dao tao FLASH chat luong tại HCM, hoc FLASH o HCM, chỗ dạy FLASH ở HCM, trung tâm dạy học đồ họa 2D,3D tại HCM