KHÓA HỌC THIẾT KẾ, DÀN TRANG INDESIGN

Ai nên tham gia khóa học này? 

Những người đang học và làm việc trong các lĩnh vực Xuất bản in ấn các thể loại: Sách, Báo, Tạp chí, Thiết kế quảng cáo, Truyền thông Marketing và những người đang mong muốn thiết kế những mẫu CV xin việc ấn tượng.

 

 

BUỔI 1: LÀM QUEN VỚI CÁC THÀNH PHẦN TRÊN CỬA SỔ GIAO DIỆN PHẦN MỀM INDESIGN (CÁC THAO TÁC ĐO ĐẠC, DÓNG THƯỚC, QUẢN LÝ TRANG LÀM VIỆC, ...)


BUỔI 2: CÁC THAO TÁC VẼ HÌNH, MÀU SẮC VỚI HỘP CÔNG CỤ

BUỔI 3: GIỚI THIỆU MASTER PAGE VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ TEXT - PARAGRAPH STYLE

BUỔI 4: CÁC THAO TÁC THIẾT KẾ BỐ CỤC LAYOUT (LÀM VIỆC VỚI TEXT VÀ HÌNH ẢNH)

BUỔI 5: CÁC HIỆU ỨNG ĐỊNH SẴN CHO ẢNH (BỘ LỌC)


BUỔI 6: BÀI THỰC HÀNH DÀN TRANG, CHẾ BẢN SÁCH CƠ BẢN

BUỔI 7: BÀI THỰC HÀNH DÀN TRANG, CHẾ BẢN SÁCH CHUYÊN SÂU

BUỔI 8: BÀI TẬP THỰC HÀNH THIẾT KẾ BÌA SÁCH/ TẠP CHÍ


BUỔI 9: BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO MẪU CV XIN VIỆC ẤN TƯỢNG

BUỔI 10: BÀI THỰC HÀNH TẠO CATALOGUE QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

bia sach mau moi.jpg (1.95 MB)

0001.jpg (319 KB)     0002.jpg (222 KB)     cccc.jpg (275 KB)          ttt.jpg (284 KB)