Những tấm gương học viên tiêu biểu đã hoàn thành khóa học tại Trung tâm Tin học Kiến trúc Đồ họa Hyarch với kết quả vượt trội, tấm gương vượt khó học tốt, v.v...

 huynh thien chinh.jpg (522 KB) 

Huỳnh Thiên Chính: Sinh năm 1998, học viên lớp AutoCad, năm tốt nghiệp 2019

Thành tích: Đạt bằng tốt nghiệp cuối khóa loại Giỏi, hiện đang công tác tại Công ty Gạch men Hucera, Huế.

Đinh Hoàng Phương Ý.jpg (464 KB)

Đinh Hoàng Phương Ý: Sinh năm 2001, học viên lớp AutoCad, năm tốt nghiệp 2019 

Thành tích: Đạt bằng tốt nghiệp cuối khóa loại Giỏi, hiện đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật tại Canađa.

tran cong phong.jpg (734 KB)

Trần Công Phong: Sinh năm 1994, học viên lớp Coreldraw và AutoCad, năm tốt nghiệp 2020

Thành tích: Đạt bằng tốt nghiệp cuối khóa loại Giỏi, đã có nhiều năm công tác tại các công ty Thiết kế quảng cáo ở Huế.

huu phuoc.jpg (1.29 MB)

Hoàng Hữu Phước: Sinh năm 1987, học viên lớp Sketchup, Vray- 3Dmax, năm tốt nghiệp 2020.

Hiện đang công tác tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.