banner khoa hoc web.png (521 KB)

BANNER định hướng người tiêu dùng đến với trang web của bạn. Khóa học thiết kế Website sẽ giúp bạn thiết kế ra một banner đẹp và làm sao để banner đó đạt được hiệu quả trên internet, thu hút được người tiêu dùng về với trang web của bạn. Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người làm marketing bạn là sinh viên theo học ngành thiết kế, bạn là người tự do yêu thích thiết kế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 • Hiệu quả khi sử dụng banner.
  • Giới thiệu về banner.
  • Tiêu chuẩn của banner.
  • Hình thức quảng cáo bằng banner.
  • Lý do dùng banner.
 • Sử dụng phần mềm Photoshop.
  • Giao diện làm việc.
  • Thanh menu chính.
  • Thanh công cụ.
  • Vùng quản lý.
 • Quy luật thiết kế trong đồ họa.
  • Cân bằng.
  • Nhịp điệu.
  • Chuyển động.
  • Nhấn mạnh.
  • Đồng nhất.
  • Đơn giản.
  • Tỉ lệ.