Nếu bạn đang có ý định viết một cuốn sách nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn là người viết mới đang cần được tư vấn hỗ trợ biên tập, trình bày, xin cấp phép xuất bản, in ấn và giới thiệu sách đến với bạn đọc, hãy liên hệ Biên tập viên: Phan Lê Hạnh Nhơn - ĐT: 084 777 4910 - Emai: phanlenhon09@gmail.com để được hướng dẫn. Để tìm hiểu thêm về lĩnh vực xuất bản kích vào đường dẫn trang web: http://phanlehanhnhon.com/ 

Các tác giả có nhu cầu:

- Tư vấn biên tập, xin cấp giấy phép in ấn và phát hành cho bản thảo của mình

 - Trình bày vẽ bìa sách, minh họa cho bản thảo

 Xin vui lòng liên hệ Biên tập viên - Họa sĩ: Hạnh Nhơn - ĐT: 0124 777 4910

Các tác giả có thể đăng ký đề tài sách qua địa chỉ email: phanle8790@yahoo.com để được lên kế hoạch đề tài trong thời gian sớm nhất. Trong đó, tác giả cung cấp các thông tin như: Tên bản thảo..........., Tác giả:.............., Số điện thoại liên lạc của tác giả:................., (Tên dịch giả nếu là sách dịch nước ngoài), Thể loại:............., Khổ:.............., Số trang:........., Số lượng in:.......................Tóm tắt nội dung (có thể gửi trực tiếp bản thảo đến biên tập viên)