KHÓA HỌC REVIT ARCHITECTURE 2015

- số lượng học viên tối đa 5 học viên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

CHƯƠNG 1: Tổng quát về Autodesk Revit Architecture

 

 • Giao diện
 • Công cụ quan sát
 • Dự án mới
 • Lưới trục
 • Cao độ-Levels
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN BAO CHE
 • Các công cụ sử dụng trong dựng hình
 • Dựng cột-Dầm-Beam Systems
CHƯƠNG 3:
 • Thiết kế tường –Wall
 • Thiết kế sàn nhà- Floor
 • Thiết kế trần nhà - Cellings
CHƯƠNG 4: Mặt phẳng tham chiếu – Reference Plane
 • Tạo mái nhà – Roof
 • Tạo khoảng trống cho trần, nền, mái nhà
CHƯƠNG 5:
 • Tạo hình khối
 • Tường, vách ngăn, mái kính
CHƯƠNG 6:
 • Tạo cửa và cửa sổ -  Doors, Windows
 • Các công cụ tạo mô hình trong Model in-Place và Family
 • Mô hình thư viện và tham số
CHƯƠNG 7: Đồ nội thất
 • Bố trí nội thất
 • Các mô hình cảnh quan
 • Tạo mô hình tại chỗ- Model in Place
CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ GIAO THÔNG ĐỨNG
 • Cầu thang
 • Ramp – dốc
 • Lan can - Railing
CHƯƠNG 9:
 • Sử dụng vật liệu – Material
 • Tạo mới vật liệu
 • Thay đổi thông số hiển thị
 • Thiết lập thông số cho ảnh và hoa văn
 • Gán vật liệu cho Model
 • Tô màu bề mặt Model
 • Các khung nhìn 3D
 • Khung nhìn không gian động – Walkthrough
 • Kết xuất hình ảnh - Rendering
CHƯƠNG 10:
 • Các khung nhìn –Views
 • Ghi nhãn, chữ, chỉ dẫn, và kích thước vào các view
CHƯƠNG 11:
 • Xác định không gian của chương trình
 • Ø Các phòng – Rooms
 • Ø Tính diện tích sân – Area Plan
 • Ø Tạo biểu đồ màu
 • Vẽ hình 2D cho khung nhìn và mô tả chi tiết
 • Ø Công cụ hình vẽ 2D và chú dẫn cho khung nhìn
 • Ø Khung nhìn hình trích – Call out view
 • Tạo các khung nhìn chi tiết và bảng chú dẫn
 • Các bảng biểu trong bản vẽ kỹ thuật
 • Ø Bảng thống kê số đối tượng kiến trúc và số lượng
 • Ø Bảng chú thích -Legend
CHƯƠNG 12:
 • Tạo nhóm các đối tượng thiết kế - Grouping
 • Ø Tạo và thêm, bớt thành viên của Group
 • Ø Lưu thư viện  và đưa Group vào Bản vẽ
 • Hồ sơ thiết kế -  Construction Documents
 • Ø Tạo khổ giấy – Khung tên bản vẽ
 • Ø Các khung nhìn và bảng biểu tại tờ giấy
 • Ø Vẽ hình 2D và ghi chữ - Text
 • Xuất bản vẽ - In ấn.
CHƯƠNG 13: Chuyên đề các kỹ năng nâng cao trong triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công


 IMG_0075.JPG (6.96 MB)
 
 

 

dạy học revit ở huế, dạy revit ở huế, học revit architecture ở huế, lớp dạy học revit kết cấu ở huế, dia diem day revit o hue, dia diem day revit o hue, dao tao revit  chat luong o hue, hoc revit o hue, chỗ dạy revit ở huế, trung tâm dạy học đồ họa 3D tại Huế

dạy học revit ở HCM, dạy revit ở HCM, học revit architecture ở HCM, lớp dạy học revit kết cấu ở HCM, dia diem day revit o HCM, dia diem day revit o HCM, dao tao revit  chat luong o HCM, hoc revit o HCM, chỗ dạy revit ở HCM, trung tâm dạy học đồ họa 3D tại HCM