Poster 

hinhkq.jpg (2.14 MB)

 

 

Bìa sách 

bia CO GAI HO DO dasua.jpg (1.26 MB)

 

 

 

 

Nhãn hiệu bao bì quảng cáo

bai thi l.jpg (387 KB)

 

 

 

Thực đơn menu

COFFEE.jpg (1.36 MB)

 

 

 

Poster Phim ảnh quảng cáo 

ketquam.jpg (300 KB)

 

 

 logo2.jpg (374 KB)

 

 

tunnel.jpg (4.01 MB)

 

 

 

4muaqueB.jpg (1.23 MB)

 

 

 

ab7.jpg (7.11 MB)

 

 

 

anhdasua0.jpg (169 KB)

 

 

anhdasua3.jpg (927 KB)

 

 

biachuQuangHa.jpg (3.64 MB)

 

 

CD va bia TNghiem1.jpg (996 KB)

 

 

CD va bia TNghiem2.jpg (808 KB)

 

 

 

COFFEE POSTERmmm.jpg (456 KB)

 

quang cao hieu ung nuoc.jpg (4.30 MB)